top of page

KOUČINK KLIDNĚ

Pomocí koučování  Vám pomohu najít rovnováhu v různých oblastech života. Prozkoumat situaci, ve které se nacházíte a najít východisko, jež pro Vás bude nejvhodnější. Ať už se jedná o práci, osobní život nebo cokoli jiného, co je pro Vás důležité, podpořím Vás s vytvořením návyků a dovedností, které Vám pomohou vybalancovat si svůj život podle Vašich představ.

Menu: Welcome

„Zkalená voda se vyčistí, je-li v klidu.“

Lao-C'

Menu: Quote

ZAMĚŘENO NA VÁS

V průběhu individuálních koučovacích sezení Vás otázkami povedu k tomu, abyste si uvědomili co se děje ve Vaší konkrétní situaci, co chcete změnit a jak to nejúčinněji udělat. Budu Vás nutit opouštět Vaši komfortní zónu a jít dále a hlouběji než jste dosud byli zvyklí. S respektem k Vašim rozhodnutím, bez manipulace, s využitím koučovacích technik, které Vám pomohou co nejlépe pojmenovat Váš cíl, najít možnosti řešení a stanovit si konkrétní kroky, kterými budete postupovat dál. To vše v bezpečném prostředí a v souladu s Etickým kodexem ICF, který dodržuji.

OBJEVTE PRÁCI PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Vedení & Inspirace

Koučinkem na téma práce a kariéra Vám pomohu rozhodnut se kam nasměrovat Vaše další pracovní kroky a vytvořit Vaši osobní vizi a strategii. Prozkoumáme všechny možnosti, od změny zaměstnání po vlastní podnikání tak, abyste si zmapovali terén, vlastní schopnosti, talenty i potenciál a byli tak připraveni co nejdříve získat práci podle Vašich představ. V rámci poradenství Vám nabízím přípravu na pracovní pohovor, tak, abyste ho s přehledem zvládli a své know - how při tvorbě atraktivního životopisu.  Pokud jste naopak ve fázi, kdy spíše uvažujete o odchodu z pracovního procesu, pomohu Vám se na další období Vašeho života připravit.

ZÍSKEJTE NOVOU ENERGII A CHUŤ DO ŽIVOTA

Cesta k rovnováze

Lidé, kteří se rozhodnou pro životní koučink často dlouhodobě zažívají pocit, že jsou pod tlakem, ve stresu a nedaří se jim vymanit z neustálého kolotoče termínů, požadavků  šéfa, zakazníka či blízkých. Chybí jim energie, chuť do života a cítí, že potřebují něco změnit. Zažíváte-li podobné pocity i Vy nebo řešíte jiná osobní témata, nabízím Vám prostor se zastavit, utřídit si své myšlenky, hodnoty, priority a nastavit znovu rovnováhu, která Vás dovede ke spokojenému a radostnému prožívání života. V průběhu koučovacího sezení Vás povedu k tomu, abyste si uvědomili své vnitřní i vnější zdroje, Vaše pomocníky, kteří Vás budou držet na cestě ke spokojenosti.

ŠKOLENÍ A WORKSHOPY

Vzájemná inspirace

Využijte výhody skupinové práce, možnost inspirovat a učit se od ostatních a také sdílet své zkušenosti. Připravuji pro vás školení a workshopy pro osobní rozvoj, například na témata zvládání stresu, prezentační dovednosti, či přípravy na pracovní pohovor. Probíhají interaktivně, zábavnou formou a jsou zaměřené na praktický nácvik dovedností. I zde používám koučovací přístup a techniky koučinku.

Menu: Services
Smiling Professional Looking Woman_edited.jpg
Happy Hiking_edited.jpg
black-blackboard-blank-159622_edited.jpg
7_edited.jpg

O MNĚ

Baví mě pomáhat lidem k úspěchu a naplnění

Jsem akreditovaný profesionální kouč a lektor osobního rozvoje. Koučinku se věnuji od roku 2015, od roku 2018 na volné noze. Do té doby jsem působila jako personalistka v nadnárodních firmách v oblasti automobilového průmyslu. Svou kvalifikaci jsem získala studiem Andragogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvováním výcviku v kurzu Akreditovaný profesionální kouč (Koučink centrum, s.r.o.).  a dalším vzděláváním a rozvojem, což je také můj velký koníček. Své služby nabízím lidem, kteří se dostali do slepé uličky v nějaké oblasti svého života a chtějí dosáhnout spokojenějšího a radostnějšího prožívání života, posílit svoji sebedůvěru, nastartovat vnitřní motivaci. Zároveň poskytuji kariérové poradenství těm, kdo chtějí udělat změny v pracovní oblasti, ale neví jak na to.  Mí klienti na koučinku oceňují, že se mohou zastavit, dopřát si klid a nechat tak vzniknout úžasným věcem.             Máte-li zájem dozvědět se více a zjistit, zda Vám mohu pomoci napište nebo zavolejte.

Menu: About
8_copy.jpg

REFERENCE

Menu: Testimonials

Zuzana je velice flexibilní a zároveň všestranný kouč. Není ji cizí žádné téma a žádná výzva, kterých máme v našem oboru marketingu mnoho. Její správné otázky budou vždy znamenat vaše správné odpovědi.

Milan Anděl, jednatel společnosti MamiArt

S paní Pavelkovou jsem začal spolupracovat, když jsem byl nezaměstnaný a hledal jsem cestu k nové práci. Díky této spolupráci jsem si dokázal utřídit nejenom životopis, ale také své slabiny a přednosti. Naučil jsem se lépe pracovat sám se sebou, být více sebevědomý v projevu u pohovoru a své dosavadní výsledky z praxe dobře prodat. Na paní Pavelkové si cením profesionality a zároveň lidskosti, se kterou ke mě přistupovala. Vím, že je to člověk, na kterého se mohu do budoucna s čímkoliv v otázce coachingu obrátit. Především si cením toho, že v mém případě dokázala najít rovnováhu mezi tím, jak působit sebevědomě a zapůsobit tak na možného budoucího zaměstnavatele, ale zároveň nepůsobit jako jakýsi Superman, který zvládne vše a všichni kolem něj jsou neschopní. Coaching bych doporučil každému, kdo hledá cestu k tomu jak zapůsobit u pohovoru a přesvědčit svými schopnostmi nebo třeba jen poradit se strukturou a vzhledem životopisu.

Zdeněk P., vývojový pracovník

Koučovací sezení se Zuzkou byla pro mě velmi přínosná jak v profesním, tak i osobním životě. Zuzka je kreativní, citlivý a vnímavý člověk, zároveň velmi profesionální. Koučování pod jejím vedením se ubíralo pro mě někdy překvapivými cestami a přispělo velkou mírou k mému sebepoznání a osobnímu rozvoji.
Neméně inspirující byl pro mě také kurz "Jak se připravit na pracovní pohovor", který Zuzka vedla jako lektorka. Byl velmi praktický a motivující. Probíhal zážitkovou formou, s aktivním zapojením všech účastníků. Ocenila jsem také Zuzčiny praktické postřehy a rady při hledání zaměstnání, coby personalistky s mnohaletými zkušenostmi.
Zuzku mohu jako osobního kouče a lektora vřele doporučit!

Marie V., zdravotní sestra

Se Zuzanou jsme se již mnohokrát potkali v rámci různých pracovních aktivit, vždy na výbornou.

V poslední řadě to bylo několik setkání k samotném koučinku.

Na 1.lekci,kdy jsem nejprve netušil odkud začít, jak se na to připravit, neměl jsem žádnou představu jak koučink probíhá. Nikdy předtím jsem se o něco takového nezajímal, stejně tak ani nikdo další z mých přátel, možná i kolegů. Zuzana mi pomohla, abych si sám odpověděl na některé otázky, zastavil se a popřemýšlel co dělám, co je a není důležité, jak najít způsob a změnit 1 věc a zlepšit tím několik dalších. Vím, že nejsem u konce a chci pokračovat. Stále hledám inspiraci jak zlepšit svůj pracovní i osobní život, tudíž mám spoustu témat, které bych si přál během koučinku probrat a tím se o sobě něco dozvědět a zdokonalit.

Radek Š., vedoucí týmu

Zajímá mne, co koučink přinesl mým klientům a jak se jim v životě daří. Vaše zkušenosti mohou inspirovat ostatní. Sdílet je budu výhradně s Vaším souhlasem.

FAQ

Zde najdete odpovědi na často kladené dotazy

Menu: FAQ

CO JE KOUČINK?

Koučink jako jedna z metod osobního rozvoje Vám pomůže uvědomit si co chcete, najít a vybrat si tu nejvhodnější cestu, která Vás tam dovede. Kouč je Vám zde partnerem, který Vás vhodnými otázkami odvádí z komfortní zóny Vašich zažitých návyků a stereotypů v myšlení i chování. Ať už řešíte nějakou složitější osobní či pracovní situaci nebo si chcete splnit svá přání a sny, kouč jako váš průvodce Vám pomůže uvědomit si různé možnosti a alternativy, které máte a vybrat si tu, která je pro Vás v danou chvíli nejvhodnější a máte ji pod svými vlivem. Jejich výběr a stanovení si jednotlivých kroků při dalším postupu zůstává na Vás. Kouč Vás v procesu změny podporuje tak, aby její uskutečňování bylo maximálně efektivní. Pomáhá, abyste porozuměli sami sobě, uvědomili si své schopnosti, talenty i Váš skrytý potenciál. Vede Vás k získání větší důvěry ve vlastní schopnosti a vnitřní sílu, k posílení odpovědnosti za vlastní život a nabytí větší jistoty při rozhodování v různých situacích.

MŮŽU SI KOUČINK VYZKOUŠET NANEČISTO?

Ano. Na naší první schůzce, která je zcela nezávazná a pro Vás zdarma si koučink vyzkoušíte. Předám Vám také další praktické informace k průběhu a podmínkám koučinku. Pomohu Vám si ujasnit, zda je koučink pro Vás, ve Vaší konkrétní situaci vhodný. Dohodnout se, zda začneme s koučinkem společně, můžeme přímo na schůzce nebo si vezmete čas na rozmyšlenou. Je důležité, abyste svému kouči důvěřovali a umožnili mu nahlédnout do situací, které právě prožíváte. Pokud důvěru ke mně neucítíte, nemusíte zahazovat koučink jako takový. Stačí si vybrat jiného kouče.

JAK PROBÍHÁ KOUČOVACÍ SEZENÍ?

Na každé koučovací sezení si přinesete téma, které potřebujete řešit. Na začátku Vás povedu k tomu, abyste si co nejpřesněji popsali, co je pro Vás v daném tématu nejdůležitjší.  Pomohu Vám specifikovat si konkrétní cíl, na kterém budeme společně dále pracovat. Vhodnými otázkami a s využitím dalších koučovacích nástrojů Vás provedu celým procesem. Nebudu Vám radit, ale  podněcovat Vás k tomu, abyste si uvědomili co nejvíce možností, které pro dosažení Vašeho cíle máte. Budu Vás nutit opustit Vaši komforní zónu a zároveň budu respektovat Vaše volby. Tak, abyste na závěr odcházeli s konkrétními kroky, které následně budete uskutečňovat. S větší sebedůvěrou, jistotou a nadšením.

JAK DLOUHO KOUČINK PROBÍHÁ?

Koučování je proces, ve kterém probíhají změny myšlení i postojů. To vše vyžaduje čas. Proto doporučuji minimálně pět sezení. Na konkrétním počtu se dohodneme na úvodní schůzce. Frekvenci sezení si určujete Vy. Zpočátku je užitečné se setkávat častěji, optimálně  1 x týdně. Později se frekvence setkání může prodloužit podle Vaší potřeby.    Délka jednotlivých sezení je 60 - 90  minut.  Obrátit se na mne můžete emailem i kdykoliv mezi koučovacími sezeními.

KDE SE SETKÁME?

Ráda Vás přivítám v Koučovně ve sdílených kancelářích v Novém Jičíně na ul. Lužická 1237/29 nebo se můžeme setkat ve Vašich firemních prostorách. V případě větší vzdálenosti, může proběhnout koučovací sezení telefonicky či online přes Skype, Messenger, Zoom meeting, apod. Speciální nabídkou je koučink v přírodě, v malebném podhůří Beskyd nebo přímo v Beskydech. Pro více informací o této speciální nabídce mne kontaktujte.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI KOUČINKEM A PSYCHOTERAPIÍ?

Koučink i psychoterapie využívají podobné přístupy a techniky při práci s klientem. Jedním ze základních rozdílů je časové zaměření. Psychoterapie se obvykle zabývá minulostí a příčinami současných potíží klienta. Koučink se zabývá budoucností. Více se zaměřuje na rozvoj schopností a dovedností, na nalezení řešení a dosažení konkrétních cílů klienta.

Wandering Traveler

KONTAKT

Chcete se dozvědět více o koučinku či máte jiné otázky? Kontaktujte mne. Bude mi potěšením setkat se s Vámi osobně na úvodní schůzce.
O své osobní údaje,které mi poskytnete, se nemusíte bát. V rozsahu jméno a příjmení, emailová adresa a telefon je, jako správce údajů, budu zpracovávat v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) pouze za účelem poskytnutí uvedených služeb. Jejich posytnutím mi udělujete svůj souhlas s jejich zpracováním, který můžete kdykoliv písemně odvolat na adrese zuzanakurzy@gmail.com.

Mgr. Zuzana Pavelková, K.Čapka 1720/4, 741 01 Nový Jičín

+420 605 414 189

IČ: 68150920. Jsem smluvním partnerem Benefit Plus.

Děkujeme za odeslání!

Menu: Contact
bottom of page