top of page

FAQ

Zde najdete odpovědi na často kladené dotazy

FAQ: FAQ

CO JE KOUČINK?

Koučink jako jedna z metod osobního rozvoje Vám pomůže uvědomit si co chcete, najít a vybrat si tu nejvhodnější cestu, která Vás tam dovede. Kouč je Vám zde partnerem, který Vás vhodnými otázkami odvádí z komfortní zóny Vašich zažitých návyků a stereotypů v myšlení i chování. Ať už řešíte nějakou složitější osobní či pracovní situaci nebo si chcete splnit svá přání a sny, kouč jako váš průvodce Vám pomůže uvědomit si různé možnosti a alternativy, které máte a vybrat si tu, která je pro Vás v danou chvíli nejvhodnější a máte ji pod svými vlivem. Jejich výběr a stanovení si jednotlivých kroků při dalším postupu zůstává na Vás. Kouč Vás v procesu změny podporuje tak, aby její uskutečňování bylo maximálně efektivní. Pomáhá, abyste porozuměli sami sobě, uvědomili si své schopnosti, talenty i Váš skrytý potenciál. Vede Vás k získání větší důvěry ve vlastní schopnosti a vnitřní sílu, k posílení odpovědnosti za vlastní život a nabytí větší jistoty při rozhodování v různých situacích.

MŮŽU SI KOUČINK VYZKOUŠET NANEČISTO?

Ano. Na naší první schůzce, která je zcela nezávazná a pro Vás zdarma si koučink vyzkoušíte. Předám Vám také další praktické informace k průběhu a podmínkám koučinku. Pomohu Vám si ujasnit, zda je koučink pro Vás, ve Vaší konkrétní situaci vhodný. Dohodnout se, zda začneme s koučinkem společně, můžeme přímo na schůzce nebo si vezmete čas na rozmyšlenou. Je důležité, abyste svému kouči důvěřovali a umožnili mu nahlédnout do situací, které právě prožíváte. Pokud důvěru ke mně neucítíte, nemusíte zahazovat koučink jako takový. Stačí si vybrat jiného kouče.

JAK PROBÍHÁ KOUČOVACÍ SEZENÍ?

Na každé koučovací sezení si přinesete téma, které potřebujete řešit. Na začátku Vás povedu k tomu, abyste si co nejpřesněji popsali, co je pro Vás v daném tématu nejdůležitjší.  Pomohu Vám specifikovat si konkrétní cíl, na kterém budeme společně dále pracovat. Vhodnými otázkami a s využitím dalších koučovacích nástrojů Vás provedu celým procesem. Nebudu Vám radit, ale  podněcovat Vás k tomu, abyste si uvědomili co nejvíce možností, které pro dosažení Vašeho cíle máte. Budu Vás nutit opustit Vaši komforní zónu a zároveň budu respektovat Vaše volby. Tak, abyste na závěr odcházeli s konkrétními kroky, které následně budete uskutečňovat. S větší sebedůvěrou, jistotou a nadšením.

JAK DLOUHO KOUČINK PROBÍHÁ?

Koučování je proces, ve kterém probíhají změny myšlení i postojů. To vše vyžaduje čas. Proto doporučuji minimálně pět sezení. Na konkrétním počtu se dohodneme na úvodní schůzce. Frekvenci sezení si určujete Vy. Zpočátku je užitečné se setkávat častěji, optimálně  1 x týdně. Později se frekvence setkání může prodloužit podle Vaší potřeby.    Délka jednotlivých sezení je 60 - 90  minut.  Obrátit se na mne můžete emailem i kdykoliv mezi koučovacími sezeními.

KDE SE SETKÁME?

Ráda Vás přivítám v Koučovně ve sdílených kancelářích v Novém Jičíně na ul. Lužická 1237/29 nebo se můžeme setkat ve Vašich firemních prostorách. V případě větší vzdálenosti, může proběhnout koučovací sezení telefonicky či online přes Skype, Messenger, Zoom meeting, apod. Speciální nabídkou je koučink v přírodě, v malebném podhůří Beskyd nebo přímo v Beskydech. Pro více informací o této speciální nabídce mne kontaktujte.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI KOUČINKEM A PSYCHOTERAPIÍ?

Koučink i psychoterapie využívají podobné přístupy a techniky při práci s klientem. Jedním ze základních rozdílů je časové zaměření. Psychoterapie se obvykle zabývá minulostí a příčinami současných potíží klienta. Koučink se zabývá budoucností. Více se zaměřuje na rozvoj schopností a dovedností, na nalezení řešení a dosažení konkrétních cílů klienta.

bottom of page